מה קורה לאחר מפגש אחד של אימון ???

.

יהודית סמאדז'ה באה אלי לאימון אחד בלבד !

היא באה בכדי לשפר את הבטחון העצמי שלה בהצגה העצמית של "ששים שניות";


אימון אחד העלה לה את הבטחון בעצמה לא רק להצגה
העצמית שלה, אלא לחיים בכלל !


גם ליעל אימון אחד הספיק כדי לשפר את ההצגה העצמית שלה, מה שנקרא לעיתים "נאום המעלית" או "ששים שניות" 


גם ג'וד היתה באימון אחד בלבד וגילתה עולם חדש!